Heb Fwg, Heb Dan

Heb Fwg, Hed DanCaiff hiwmor ei ganfod yn y llefydd mwyaf tywyll, ond nunlle mor dywyll ag amlosgfa …

Mae dawn Dafydd Llewelyn i weld natur ddynol mewn unrhyw sefyllfa yn cael ei dangos yma wrth i dri o bobl, sydd wedi eu sodro rhwng dau fyd, chwilio am heddwch, dealltwriaeth a’r gwir. Ymunwch â Chwmni Theatr 3D o Gaerdydd wrth iddynt archwilio’r syniad o faddeuant cyn iddi fod yn rhy hwyr.

Gan: Dafydd Llewelyn

Cast: Glenn Jones, Ieuan Rhys and Siwan Bowen Davies

Humour can be found in the darkest of places, but none as dark as a crematorium…

Dafydd Llewelyn’s undoubted skill in finding the humanity in any situation is beautifully demonstrated as three people caught between two worlds seek peace, resolution and truth. Join Cardiff based 3D Theatre Company as they explore the notion of ‘closure’ and forgiveness before it’s too late.

By: Dafydd Llewelyn    

Cast: Glenn Jones, Ieuan Rhys and Siwan Bowen Davies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *