Welcome

Gillian Clarke“Every good town is uplifted by having its own festival, and I am delighted to support the new Arts Festival in Barry, my childhood home town.”

“Credaf bod Gwyl Gelfyddydau yn ysbrydoli unrhyw dref. Rwyf wrth fy modd yn cefnogi’r wyl newydd hon yn nhref fy enedigaeth, Y Barri.”

Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru,
Noddwr Gwyl Gelfyddydau’r Barri.

Gillian Clarke, National Poet of Wales,
Patron, Barry Arts Festival


Welcome to the second Barry Arts Festival. The festival team is pleased to be able to offer an even bigger, more varied collection of events this year, including the unforgettable yarn-bombing project led by Pat Temple-Murray. It’s not too late to join in the community arts projects so read all about them inside and get involved! This year we have a festival shop in what was Blockbusters on Holton Road, so visit us there for festival information and for the exhibitions and workshops run by Vale of Glamorgan Artists. The festival team is a good mix of Barry born and bred, and others who have come to the town from elsewhere – in fact just like the performers and artists who are making an appearance at the festival. So come and enjoy our local talent and also what the wider stage has to offer. Barry Arts Festival hopes to be an ever bigger success this year so don’t miss out –let’s celebrate BARRY.

Croeso i’r ail Wyl Gelfyddydau yma yn y Barri. Mae’r rhaglen eleni yn fwy gyda llawer o weithgareddau gwahanol at ddant pawb. Ewch i’n gwefan i gael mwy o wybodaeth am y prosiectau cymunedol sy’n cymryd lle o gwmpas y Dref e.e y prosiect ‘yarn-bombing’ dan
arweiniad Pat Temple-Murray. Eleni sefydlwydd siop yr wyl ar safle’r hen Blockbusters’ yn Holton Road ac mae croeso i chi alw mewn am wybodaeth pellach ac hefyd i weld arddangosfeydd a gweithdai VOGA (Vale of Glamorgan Artists.) Mae tîm gweithgar o bobl lleol ac rhai sydd wedi dod i fyw yn yr ardal y tu ôl i’r wyl ac mae hyn yn wir hefyd am y artistiad a pherfformwyr sydd yn cymryd rhan. Felly dewch i fwynhau’r wledd sydd ar gael yma yn eich tref ac i sicrhau bod yr wyl yn mynd o nerth i nerth. Helpwch ni i ddathlu’r BARRI!

Tîm yr wyl

The Festival Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *